Hüseyin Güner
Meme Estetiği
Göğüs Büyütme
Doktorunuza sorun!

Göğüs Büyütme Ameliyatları

Meme büyütme iki şekilde yapılır: 1- meme protezi, 2- yağ enjeksiyonu. Bazen de bu ikisinin kombinasyonu uygulanır.

Pratikte daha çok uygulanan yöntem meme implantı (protezi) ile meme büyütme tekniğidir. Bu protezlerin içinde biyo uyumlu silikon dokusu olduğundan çoğu kişi bu protezlere “meme silikonu” da demektedir. Biz de kliniğimizde FDA ve CE tarafından onaylanmış bu protezleri, hastanın vücut tipine, ihtiyacına uygun olarak, protezin markası, büyüklüğü, yüzey niteliğine göre seçmekte ve uygulamaktayız. Meme protezi ile meme büyütme ameliyatı ile ilgili birçok doğru ve yanlış bilgi dolaşmaktadır. Burada bu konularla ilgili sorulara yanıt vereceğiz.

Meme Büyütme Ameliyatını Kimlere Yapıyoruz? 

18 yaşını geçmiş, bu ameliyata engel teşkil edecek tıbbi bir sorunu bulunmayan kadınlara uygulamaktayız. 

Nasıl Uygulanır?

Memenin alt kıvrımından yapılan bir kesiyle girilerek meme dokusunun altında bir cep açılır. Meme protezi bu kesiden girilerek açılan cebe yerleştirilir.

Protezin Kas Altına veya Üstüne Konulması Ne Demektir? Hangisi Daha İyidir?

Meme protezi temel olarak iki düzlemden birine yerleştirilir: 1- Meme dokusu ile kas dokusunun arasına 2- Kasın altına. 

Görüs bölgemizin katmanları yüzeyelden derine doğru şöyledir: Deri, Meme Dokusu, Pektoral Kas, Kaburgalar. Göğsümüzde meme dokusunun altında “Pektoral Kas” bulunmaktadır. Bu kas oldukça hacimli ve güçlü bir kastır. Hangi protezi kime hangi düzleme yerleştireceğimize karar verirken en önemli etmen hastanın kendisinde bulunan meme dokusunun miktarı ve memenin sarkıklık durumudur. Meme dokusunun çok az olduğu kadınlarda hem ekstra bir hacim sağlamak için hem de meme protezini dışarıdan görünürlüğünü ve hissedilebilirliğini azaltmak amacıyla protezleri kas dokusunun altına yerleştirmekteyiz. Ayrıca bu düzleme konulan protezlerin sonrasında “kapsül kontraktürü” (protezin etrafında sert bir kapsül oluşması durumu) durumunun kas üstüne göre daha az olduğunu biliyoruz. Kas altına protez yerleştirmenin dezavantajı ise, ameliyatın meme altı düzleme göre biraz daha ağrılı olması ve ilerleyen dönemde kas hareketleriyle protezin de hareket etme ihtimali (buna animasyon diyoruz) olmasıdır. 

Protezin kas üstü, yani meme dokusu ile kas arasındaki düzleme yerleştirilmesi de memenin sarkık olduğu durumlarda daha iyi toparlama ve dikleştirme etkisi olması sebebiyle kullanmaktayız. Bu düzlemde uygulanan protezlerde kapsül kontraktürüne daha sık rastlanmakta, revizyon oranları daha fazla olmaktadır.

Pürüzlü (Textured) Yüzey ve Pürüzsüz (Smooth) Yüzey Nedir? Ne Farkı Vardır? Hangisi Daha İyidir?

Meme implantlarının içinde silikon jel, dışında ise bu silikonu çevreleyen dayanıklı bir yüzey bulunmaktadır. Vücuda girdikten sonra iç dokularımızla temas eden işte bu yüzeydir. Daha önce bahsettiğimiz kapsül kontraktürü problemi nedeniyle, yıllar içinde firmalar, bu durumun önüne geçebilmek amacıyla pürtüklü yüzey implantı geliştirmişlerdir. Gerçekten de meme-kas arası plana yerleştirildiğinde pürüzlü yüzeyli protezler daha az kapsül kontraktürüne yol açmaktaydı. Ancak yeni bilgiler ve çalışmalar, pürtüklü yüzey meme protezlerinin yeni bit tip kanser türüyle alakalı olabileceğini yayınlamaya başladı. Bu hastalık “Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma – BIA-ALCL” yani “Meme Protezine Bağlı Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma” olarak tanımlandı. Dünyada da artık çeşitli ülkelerde pürtüklü yüzey meme implantları yasaklanmaya başlandı. Kliniğimizde zaten eskiden beri kullanmadığımız pürtüklü yüzey implantları tercih etmemeye devam ediyoruz ve Türkiye’de de yakında yasaklanacağını düşünmekteyiz. 

Bunun yanında pürüzsüz (smooth) yüzey protezler hakkında böyle bir vakaya rastlanmamıştır. Pürüzsüz yüzeyli meme implantlarını yerleştirirken kapsül kontraksiyonu riskini azaltmak için genellikle kas altı plana yerleştirmeyi tercih ediyoruz.

Kısacası, yüzeyi pürüzsüz olan protezlerin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anatomik Meme Protezi Nedir? Yuvarlak Meme Protezi Nedir? Ne Farkı Vardır? Hangisini Daha İyidir?

Yuvarlak meme protezi simetrik, her yerinde eşit miktarda silikon jel bulunan, en sık kullanılan protez tipidir. 

Anatomik meme protezi ise damla şekilli, meme altına yerleştirildiği zaman üst kısmında daha az hacim, alt kısmında daha çok hacim bulunan bir şekilde olan protez tipidir. Bu protez doğal meme tipinin taklit edilmesi için üretilmiştir ancak, biz kliniğimizde bu tip protezi tercih etmemekteyiz. Bunun nedeni ise, genel olarak memenin doldurmak istediğimiz kısmı dekolte bölgesinde ortaya çıkacak olan üst kısımdır. Anatomik protezlerde ise üst kısım ince olduğundan bu kısmı istediğimiz ölçüde hacimlendirememektedir. 

Yuvarlak meme protezlerini ister meme altı düzleme, ister kas altı düzleme yerleştirelim, bizim istediğimiz doğal üst pol (üst kısım) dolgunluğunu çok daha iyi verdiğini gözlemlemekteyiz. Elbette ki damla şekilli anatomik protezler de birçok meslektaşımızın kullandığı ve tecrübeli olduğu bir protez tipidir. Ancak bir kendi kliniğimizde daha doğal ve daha istenilen sonuçları sağladığını düşündüğümüz yuvarlak ve pürtüksüz yüzeyli protezleri tercih ediyoruz. Bu protezleri de daha çok kas altı plana yerleştirmeyi tercih ediyoruz.  

Konulacak Meme Protezinin Büyüklüğü Neye Göre Belirlenir?

Konulacak meme protezin büyüklüğü, hastanın vücut tipine, isteğine ve bu isteklerinin gerçeklerle örtüşmesine göre kararlaştırılır. Temel olarak vücut şeklinden kastımız meme tabanıdır. Meme tabanı, memenin deri üzerinde kapladığı izdüşüm alanıdır ve protezin yerleşeceği alanı belirler. Göğüs kafesi dar olan kadınlarda tabanı küçük protezler yerleştirilirken, göğüs kafesi geniş kimselerde geniş tabanlı protrezler tercih edilir. Protezin tabanı genişledikçe, istenilen yüksekliği (projeksiyon) sağlamak için gereken protez hacmi de artacaktır. Yani özetle protezin hacmini belirleyen ilk faktör vücut yapısıdır. 

İkinci faktör ise hastanın nasıl bir büyüklük istediğidir. Kimi hasta göğsünün biraz büyümesini istediğini, farkedilmemesi istediğini ifade eder. Kimi hastalar orta büyüklükte, kimileri büyük istemektedir. Bazı hastalar ise gerçekle örtüşmeyecek, doğalın çok dışına taşacak büyüklüklerde memelere sahip olmak istemektedirler. Açıkçası bu tür doğalın çok ötesi isteklere temkinli yaklaşmaktayız, çoğu zaman da bu tür uygulamaları yapmamaktayız. Ancak küçük, orta ve büyük protezleri hastalarla görüşme esnasında kararlaştırıp, isteklerini, çekincelerini ve beklentilerini paylaşarak tartışmaktayız. Bu karar aşaması önemli bir süreçtir, zira protez yerleştirildikten sonra değişimi için tekrar ameliyat gerekmektedir.

Meme Protezleri Koltukaltından Yerleştirilebilir Mi? 

Evet, koltukaltından yapılan bir kesiyle de girilerek meme protezi yerleştirilebilir. Ancak bu çok tercih edilen bir yöntem değildir, bunun da birkaç sebebi vardır. Bunlardan birincisi iz koltukaltında kalmaktadır ve günlük hayatta meme altında kalan ize gör daha belirgin olmaktadır. İki; meme implantı ameliyatları için çok önemli olan kanama kontrolü; ki ufak kanamalar dahi ileride olacak kapsül kontraktürü oranlarını yükseltmektedir. Koltukaltı tekniğinde meme altına göre istenilen kanama kontrolü sağlanamamaktadır. Üçüncüsü ise koltukaltından girilerek kas altına yerleştirilememesidir. Her ne kadar koltukaltından girilerek kas altı konulan yayın ve bildiriler olsa da bu ameliyatı sadece zorlaştırmakta ve herhangi bir faydası bulunmamaktadır. 

Meme Protezinde Anestezi Nasıl Olur? İyileşme Süresi ve Taburculuk Süreleri Nedir?

Genel anestezi veya sedasyon (yatıştırıcı) destekli lokal anestezi altında yapılmaktadır.

Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olurlar. 3. gününde bandajlar açılarak özel bir medikal sutyen kullandırılır. Bu sutyen 1 ay kullanılır. İlk 7-10 gün kadar fiziksel aktiviteden kaçınma önerilir. Burada en önemli nokta kollara yük binmemesidir. Özellikle protez kas altı yerleşimliyse, iyileşmenin daha hızlı ve konforlu olabilmesi açısından kol hareketlerinin kısıtlanması gerekmektedir. Hastalar 1. ayında normal hayatlarına tam olarak dönmüş olurlar.

Meme Protezinde Ameliyat İzi Nasıl Olur?

Ameliyattan sonra meme altındaki izin en son halini alması 1 senedir. Meme katlantısı hizasında, konulacak protezin büyüklüğüne göre 3 ila 5 cm boyutunda bir iz kalmaktadır. Bu izler iyileşirken önce kabuklanır, sonra pembe bir hal alır, sonrasında aylar içinde ten rengine dönerek normal bir hal alır. Meme protezinde iz problemleriyle çok karşılaşmıyoruz. Nihai iz meme katlantısına gizlenmiş, deriyle aynı renkte ortalama 4 cm bir iz olmaktadır.

Meme Protezi Süt Vermeye Engel Olur Mu?

Bu ameliyatta süt bezlerine ve kanallarına herhangi bir zarar verilmez bu yüzden de süt vermeye herhangi bir engel teşkil etmez.

Meme Protezi Patlar Mı?

Eski teknoloji ile üretilmiş meme protezlerinin yüzey dayanıklılıkları zayıftı o yüzden eskiden sıklıkla “Silikonu Patladı” gibi meme protezi patlaması haberleri duyardık. Ancak günümüz teknolojisiyle üretilen meme protezlerinde nano yüzey teknolojisi kullanılmakta ve bu protezlerin üzerinden kamyon geçse dahi patlamamaktadırlar. Yani bu durum artık korkulacak bir durum olmaktan çıkmıştır.

HASTA YORUMLARI
Tuğçe D*****

Sevgili doktorum Hüseyin'e burun estetiği yaptırdım. Beni olduğum gibi değiştirmeden, küçük dokunuşlarla burnumda revizyonlar yaptı. İyileşme sürecim her açıdan çok rahattı ve misafirperverlikleri de en iyisiydi. 14 yıl oldu. Fazlasıyla memnunum ve kendime güveniyorum. Selfie çekmekten kendimi alamıyorum :) Doğal güzellik söz konusu olduğunda ömür boyu doktorunuz olarak en iyi seçimdir. Ne yaptığını biliyor ve ekibi çok profesyonel, yardımsever ve her zaman nazik. Onun varlığına şükran duyuyorum.

Özge D*****

Estetik bakış açısı eşsizdir. Pek çok cerrah, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu görmeden ameliyatları yapar. Ve olması gerektiği gibi olmasına rağmen estetik gözü olmayan bir robot gibi aynı şeyleri yapıyor. Keşke cerrahları karşılaştırmak zorunda kalmasaydım ama yine de hastalarına yaklaşımlarını, işlerine olan saygılarını karşılaştıracağım. Potansiyelinizi analiz ediyor ve kendi güzelliğinizi doğal bir şekilde ön plana çıkaran sihirli ellere ve gözlere sahip. Ne zaman ziyaret etsem klinikten çok mutlu ve özgüvenli ayrılıyorum. Zaten gördüğü için ne istediğimi söylememe gerek bile yok. Benim tavsiyem onu ​​dinlemek, böylece kendinizin en iyi versiyonuna sahip olursunuz. Bu duygu paha biçilemez ve her euronuza, dolarınıza vs değiyor. İyi ki onun gibi bir cerrahımız var.

A*** M*****

Dr. Güner yaptığı işte çok iyi. Onunla ve ekibiyle harika bir deneyim yaşadım ve rahat olmamı sağladılar. Bana bir prenses gibi bakıldı ve davranıldı. Onu herkese tavsiye ederim. Ödediğinizin karşılığını alıyorsunuz ve işini iyi biliyor. Harika bir deneyim.

Berivan D****

Dr Hüseyin Güner benim için Türkiye'nin en iyi cerrahı ve son derece profesyonel ekibidir. Hastalarıyla gerçekten ilgilendikleri için onlarla emin ellerdesiniz. Dr Hüseyin Güner çok titiz çalışıyor ve en önemlisi size neyin yakışıp neyin yakışmadığını bildiği için hiçbir şey söylemeden ona güvenebilirsiniz.

“Yeni Bir Güzellik Serüveni: Estetik Cerrahi ile Yeniden Doğun!”
Hüseyin Güner
Hüseyin Güner
Hüseyin Güner
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Hüseyin Güner
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
22:22
Çerez Politikası Hüseyin Güner olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası Hüseyin Güner tarafından yönetilen huseyinguner.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.
Kabul Ediyorum